Bạn cần hỗ trợ?

Giảng viên

Đoàn Đức Minh

Phó viện trưởng - Viện Quản trị và Tài chính (IFA)

Chuyên gia tư vấn, huấn luyện lĩnh vực: Soft skill, Sale, Finance for Non Finance

Xem thêm

Lê Duy Quang

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia tư vấn, đào tạo quản trị chiến lược Bán hàng và Marketing cho công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Xem thêm

Trương Minh Hạnh

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia huấn luyện về Lãnh đạo, Quản lý và Kỹ năng mềm

Xem thêm

Hồ Minh Chính

Giảng viên đào tạo

30 năm kinh nghiệm thực chiến quản trị bán hàng và quản trị công ty

Xem thêm

Trương Ngọc Mai Hương

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia đào tạo, huấn luyện quản trị doanh nghiệp - Chuyên gia tư vấn tâm lý

Xem thêm

Lê Đỗ Duy Ân

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia Lê Đỗ Duy Ân là một người trẻ tuổi, năng động và có hơn 15 năm trong đào tạo, giảng dạy và huấn luyện đội ngũ.

Xem thêm

Diệp Gia Hoàng

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia đào tạo và tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp. Chuyên gia huấn luyện Giám đốc sàn giao dịch BĐS, chuyên viên tư vấn BĐS cao cấp.

Xem thêm

Dương Võ Nhị Anh

Giảng viên đào tạo

Hơn 07 năm giảng dạy tại trường Đại học Quôc tế TP.HCM với các nội dung giảng dạy quản lý dự án, quản lý sản xuất, vận hành, chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng,...

Xem thêm

Lê Tấn Phước

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia giảng dạy về Tài chính, Đầu tư, Bất động sản, Hành chính văn phòng, Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tác nghiệp,…

Xem thêm

Nguyễn Chí Bình

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia huấn luyện về phát triển con người, lãnh đạo, bán hàng...

Xem thêm

Nguyễn Mạnh Hiền

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia hàng đầu giảng dạy về Quản trị Marketing, bán hàng, PR, tiếp thị truyền thông, Quản trị chiến lược và các kỹ năng mềm.

Xem thêm

Nguyễn Thắng Lợi

Giảng viên đào tạo

Chuyên tư vấn, đào tạo, giảng dạy về Soft skill, tạo động lực, marketing, PR, thương hiệu, tổ chức sự kiện,...

Xem thêm