Bạn cần hỗ trợ?

Đoàn Đức Minh

Phó viện trưởng - Viện Quản trị và Tài chính (IFA)

Chuyên gia tư vấn, huấn luyện lĩnh vực: Soft skill, Sale, Finance for Non Finance

 • Nghiên cứu sinh – Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh (Giảng dạy bằng Tiếng Anh) – Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM từ năm 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Tinh thần khởi sự doanh nghiệp (Entrepreneurship)

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Giảng dạy bằng tiếng Anh) - Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2014. Lĩnh vực nghiên cứu: Nhân sự cấp cao Ngân hàng thương mại tại TP.HCM

 • Cử nhân Quản trị Kinh Doanh – ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2008.

 • Đồng sáng lập và Giám đốc chiến lược – Công ty tài chính công nghệ HuyDong.com/ LoanVi.com từ 5/2014 đến nay

 • Giám đốc chương trình - Viện đào tạo Quốc tế (Đại học Kinh tế TP.HCM) từ 1/2014 đến 12/2016

 • Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp và Quản trị rủi ro tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam từ 6/2012 đến 9/2013.

 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Mảng thanh toán điện tử tại Ngân hàng United Overseas – CN Hồ Chí Minh từ 4/2010 đến 6/2012.

 • Trưởng phòng kinh doanh tại Khách sạn Ramana Saigon từ 9/2009 đến 4/2010

 • Trợ lý Giám đốc dự án và Phát triển kinh doanh - Tàu du lịch Jayavarman (Heritage Line) từ 4/2008 đến 9/2009

 • Phó Viện trưởng phụ trách học thuật và Giảng viên cao cấp – Viện Quản trị và Tài chính (IFA) từ 7/2012 đến nay

 • Giảng viên thỉnh giảng tại Viện đào tạo quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Tôn Đức Thắng; ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn từ 3/2012 đến nay

 • Giảng viên cao cấp – Công ty CP Tư vấn Giáo Dục John & Partners từ 10/2014 đến nay

 • 4. Giảng viên – Trường Doanh nhân PTI Hà Nội từ 12/2016 đến nay

 • Soft skill

 • Sale

 • Finance for Non Finance