Bạn cần hỗ trợ?

Trương Minh Hạnh

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia huấn luyện về Lãnh đạo, Quản lý và Kỹ năng mềm

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Preston College, US

 • Cử nhân Sinh hóa, Đại học Khoa học Tự Nhiên, thành phố Hồ Chí Minh

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh

 • 2003 – Hiện tại: chuyên gia huấn luyện về Quản lý dành cho các lớp MMM, CCO, CPO,CFO, CHRO, CEO, và các kỹ năng mềm tại trung tâm đào tạo như: Viện IFA, PACE...

 • 2005- 2017: Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển nhân lực toàn quốc của Meadjohnson

 • 2003- 2005: Chuyên gia huấn luyện cấp cao của AIA Viet nam

 • 2002 - 2003: Trưởng phòng kinh doanh toàn quốc - Vu Viet Ltd (German Wuerth group in Viet Nam)

 • 2001 - 2002: Quản trị Trưng bày & Khuyến mãi (chịu trách nhiệm nhãn Knorr& Lipton toàn quốc - Trade Marketing) - Unilever Vietnam.

 • 1999 - 2001: Giám sát mại vụ - Unilever Vietnam.

 • 1992 –1999: Giám định viên Vinacontrol ( Hochiminh branch)

 • Truyền cảm hứng và Động viên cho Nhân viên trong các sự kiện lớn của AIA, Tập đoàn Thái Tuấn (Nhân viên kinh Doanh ), Mead Johnson, Cty Bảo vệ Thực vật An Giang ( Nhân viên kinh doanh ), Bảo vệ thực vật Ngọc Tùng,…

 • Trainer Inhouse cho hơn 50 công ty, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và Nước Ngoài

 • Chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực: Vai trò và Kỹ năng của người lãnh đạo, Quản lý con người, Tạo động lực trong công việc, Kỹ năng đào tạo và huấn luyện để phát triển tổ chức, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh doanh Văn hóa, Giải quyết vấn đề,...

 • Soft Skills