Bạn cần hỗ trợ?

Lê Đỗ Duy Ân

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia Lê Đỗ Duy Ân là một người trẻ tuổi, năng động và có hơn 15 năm trong đào tạo, giảng dạy và huấn luyện đội ngũ.

 • Tiến sĩ Kinh tế – MBA (NUS cấp)

 • Thạc sĩ Toán – Tin chuyên ngành Lập trình – CNTT ( ĐHBK TP.HCM và NUS cấp)

 • Tốt nghiệp Đại học Quốc Gia Singapore NUS

 • Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh

 • Giám đốc bán hàng ngành tiêu dùng Diethelm Vietnam Co., Ltd. – Giám đốc nhãn hiệu mỹ phẩm Nivea (9/2004 đến nay)

 • Nguyên TPDVKH Cao cấp Công ty CocaCola Việt Nam

 • Cố vấn cao cấp về chiến lược, quản trị cho HDBank & Hãng hàng không Vietjet Air.

 • Chuyên viên đào tạo kỹ năng mềm từ năm 2008 – nay

 • Kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Đào tạo của HD Bank.

 • Giảng viên thỉnh giảng của các trung tâm đào tạo tại Việt Nam như: Thành Ủy – TPHCM, UBND TPHCM, Viện Quản Trị và Tài
  Chính (IFA), Trường Doanh nhân PACE, Vietsouring

 • Cố vấn về chiến lược, quản trị

 • Tham gia huấn luyện và đào tạo ở các công ty, doanh nghiệp với các nội dung về: Lãnh đạo (Leadership), bán hàng (Selling skill), dịch vụ khách hàng (Customer Service), chăm sóc khách hàng (Customer Care), Thương lượng và đàm phán (Negotiation skill) và hàng loạt các chương trình đào tạo kỹ năng mềm khác.