Bạn cần hỗ trợ?

Hồ Minh Chính

Giảng viên đào tạo

30 năm kinh nghiệm thực chiến quản trị bán hàng và quản trị công ty

 • Certified Business Partner Consultant, Bcon Japan.

 • LIMRA, US.

 • LOMA, US.

 • Certified Master Trainer, ILA Vietnam.

 • BA, Vietnam.

 • Business Partner Consultant, BCon Japan: Hiện nay.

 • Master Trainer, Aimnext Japan tại Việt Nam: 2008 – hiện nay.

 • Sáng lập và điều hành KAS Training & Coaching: 2006 – hiện nay.

 • Giảng viên tại Trường Doanh Nhân PTI: 2015 – hiện nay.

 • Giám Đốc Đào Tạo, Công ty Tân Hiệp Phát: 2 năm.

 • Trưởng Phòng Đào Tạo, Công ty Bảo Minh CMG (Dai-ichi Life Nhật Bản): 4 năm.

 • Truởng Phòng Bán Hàng Khu Vực TP. HCM. Công ty Fujifilm: 1 năm.

 • Quản Lý Bán Hàng Khu Vực TP. HCM, Công ty Unilever Vietnam: 5 năm.

 • 30 năm kinh nghiệm thực chiến quản trị bán hàng và quản trị công ty

 • Trực tiếp huấn luyện quản lý và Kinh Doanh cho các công ty như: Dabaco Bắc Ninh, CJ Agri, New Hope, Grobest & I-Mei, Cỏ May, ViNa, RiCo…..

 • 20 năm giảng dạy kinh doanh cho gần 100 nghìn học viên và hàng trăm công ty.

 • Hồ Minh Chính đã học phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, hiểu, thực hiện và đào tạo 52 kỹ năng làm việc từ cấp nhân viên đến nhà quản trị (theo từ điển định nghĩa năng lực nhà quản trị của JAMES E. NEAL JR).

 • Chuyên gia đào tạo và kèm cặp, đánh giá đội ngũ bán hàng, quản lý bán hàng và kỹ năng quản trị cho cấp quản Lý và lãnh đạo các công ty tại Việt nam, kỹ năng và phương pháp Đào tạo hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế được công nhận bởi Aimnext Nhật Bản, Qbian Hong Kong, Limra - US và LanguageLink - UK.

 • Giảng viên cho Công ty đào tạo Aimnext Nhật Bản tại Việt Nam chuyên đào tạo kỹ năng quản lý cho các công ty Nhật Bản như Olympus, Brother, Yazaki, Stanly, Toyoda Gosei…. (2008-nay).

 • Giảng viên cho Công ty đào tạo Aimnext Nhật Bản tại Việt Nam chuyên đào tạo kỹ năng quản lý cho các công ty Nhật Bản như Olympus, Brother, Yazaki, Stanly, Toyoda Gosei…. (2008-nay).

 • Giảng viên cho Công Ty Giáo Dục LanguageLink của Anh Quốc tại Việt Nam (2010).

 • Giảng viên cho Công Ty Đào Tạo Quốc Tế QBIAN của Hong Kong (2009-2010).

 • Từ năm 2016 đến nay chuyên gia Hồ Minh Chính là một trong những đối tác giảng dạy public và In-house tại nhiều trung tâm, đơn vị, trường đào tạo doanh nhân. Chuyên giảng dạy các chuyên đề Xây Dựng Kênh Phân Phối cho các lớp CEO, CCO, CMO; Chuyên đề về Quản Trị như Leadership, Giải quyết vấn đề và ra quyết định, Động viên nhân viên, Đào tạo nhân viên cho các CEO, Tổ chức cơ cấu chức năng, Chiến lược đào tạo và phát triển cho các lớp CHRO; các chuyên đề Quản Lý cấp Trung (MMM); Giám Sát và Quản Lý Bán Hàng, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng…

 • Đào tạo.

 • Bán hàng.

 • Marketing.

 • Nhân sự, tuyển dụng bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng, kèm cặp, đào tạo, phát triển và chuyển giao.