Bạn cần hỗ trợ?

Trương Ngọc Mai Hương

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia đào tạo, huấn luyện quản trị doanh nghiệp - Chuyên gia tư vấn tâm lý

 • Thạc sỹ Kinh Tế

 • Chuyên gia đào tạo cao cấp

 • 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu về triển khai các chương trình Đào Tạo, Huấn Luyện chuyên nghiệp cho đối tượng học viên ở cấp quản lý doanh nghiệp.

 • Thành viên hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.

 • 2008 đến nay: Giám đốc kinh doanh công ty Cổ phần Saiko Việt Nam.

 • 2005-2008: Giám Đốc Điều Hành Công ty SAMQUA

 • 2003-2005: Giám Đốc Kinh doanh của Công ty Tân Bảo Long

 • 2001 – 2003: Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty Quốc tế Quadrille

 • 1998 – 2001 là Trưởng phòng tiếp thị và phân phối nội địa tại Công ty T&C Tail

 • Giảng viên cao cấp của Business Edge – MPDF - IFC ( Dự án phát triển kinh tế doanh nghiệp do Ngân hàng thế giới tài trợ – IFC);

 • Giảng viên cao cấp của Dự án Better Work Vietnam – IFC

 • Chuyên gia tư vấn tâm lý tính cách, tư duy và tư vấn phát triển năng lực tìm ẩn của cá nhân

 • Giảng viên hướng dẫn thiền và chia sẻ khoa học tâm thức.

 • Lĩnh vực tài chính, ngân hàng, sản xuất, thương mại,...

 • Tư vấn quản lý nhân sự, Giảng viên/chuyên gia huấn luyện lãnh đạo và Cân bằng cuộc sống.

 • Chuyên gia tư vấn tâm lý tính cách, tư duy

 • Tư vấn phát triển năng lực tìm ẩn của cá nhân