Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Mạnh Hiền

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia hàng đầu giảng dạy về Quản trị Marketing, bán hàng, PR, tiếp thị truyền thông, Quản trị chiến lược và các kỹ năng mềm.

 • Tiến sĩ Quản trị Chiến lược Đại học UBIS, Thụy Sĩ.

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Đại học UBIS, Thụy Sĩ.

 • Cử nhân Văn chương Đại học Tổng hợp TP.HCM

 • 9/2016 – nay : Giám đốc Chiến lược Công ty Cổ Phần Y Dược Khang Việt

 • 8/2014 – 8/2016: Giám đốc Công ty Cổ Phần Đào tạo và Truyền thông Quốc tế Mindset

 • 2010 – 2014: Giám đốc Công ty Truyền thông Tiếp thị MarkViet

 • 2008 – 2010: Giám đốc Công ty Truyền thông Nam Giao

 • 2005 – 2008: Giám đốc Công ty Truyền thông Khai Minh

 • 1994 - 1999: Phóng viên + Biên tập viên Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Công An TP.HCM, Báo Thanh Niên, Phóng viên Tạp chí thời Trang Trẻ

 • Kinh nghiệm hơn 18 năm làm chuyên gia giảng dạy tư vấn về quản trị chiến lược và quản trị Marketing cho các Doanh nghiệp.

 • Số lượng học viên đã đào tạo: > 80.000 người và tăng lên liên tục hàng ngày.

 • Chuyên gia giảng dạy tư vấn về quản trị Bán hàng, Marketing & PR và quản trị chiến các Doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn HAGL, Dược Hồng Phước, Dược VinaPlus, Ngân hàng Kiên Long, NCB, Oto Ford, BĐS Galaxy, LX group, Samco,…

 • Tham gia các chương trình đào tạo tại Công ty Đào tạo Quốc tế Mindset, Học viện Quốc tế BMG, Viện Quản trị và Tài chính (IFA),...

 • Chuyên gia giảng dạy tư vấn về quản trị Bán hàng, Marketing – Sale – PR, quản trị thương hiệu, quản trị chiến lược,...

 • Soft skill: Kỹ năng Giao tiếp; Truyền thông Giao tiếp; Đỉnh giao tiếp, Kỹ năng xử lý khiếu nại, bán hàng qua ĐT, Giao tiếp cho lãnh đạo;...