Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Chí Bình

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia huấn luyện về phát triển con người, lãnh đạo, bán hàng...

 • Tiến Sĩ Đại Học Brussels Liberty, Brussels Bỉ

 • Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh (PhD) Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ

 • The Management & Leadership Training of The Harvard Business School – Harvard University. Boot Camp Training, Daimler Training Global Academy

 • Quản Trị Bán Hàng Chuyên Nghiệp (S&SM.P) – Boot Camp Training - Hoa Kỳ, DaimlerChysler, MAN Training Global -Cộng Hòa Liên Bang Đức

 • General Manager - MAN Automobile Asia Pacific LTD (Hiện nay)

 • Phó Giám Đốc Kinh Doanh (Fleet Sales & Sales Dealer) – Mercedes Benz Việtnam (1997-2004)

 • Trưởng Phòng Kinh Doanh Miền Nam – Công Ty Honda Việt Nam (1991- 1997)

 • Giảng Viên Cao Học Fulbright, FPT, RMIT, Việt Đức

 • Chương trình MBA, nội dung về Chiến lược cho Đại học FPT. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông I & II, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Chương trình Masstrict, Hà Lan.

 • Chuyên gia đào tạo chương trình MBA Quốc tế của ĐH Massey, NewZealand.

 • Chuyên gia cao cấp tư vấn chương trình Balanced ScoreCard.

 • Giảng viên cao cấp tại Viện Quản trị và Tài chính,Trường Doanh nhân Olympia, Viện FSB...

 • Chuyên gia huấn luyện về phát triển con người, lãnh đạo, bán hàng...

 • Giảng dạy các nội dung: Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng/công sở, Quản trị Chiến lược, Quản trị Mục tiêu, Balanced ScoreCard, Chiến lược kinh doanh, Lãnh Đạo & Quản Lý,...