Bạn cần hỗ trợ?

THÔNG BÁO: CHỨNG CHỈ MINIMBA CHO HỌC VIÊN CỦA CÔNG TY CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM

Các Anh/Chị là cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tham dự khóa học MiniMBA – K1CP vào tháng 09/2014 đã hoàn thành suất sắc chương trình học và đạt chứng chỉ do Trường ĐH californa cấp. Chứng chỉ đã được trường ĐH California chuyển về từ ngày 06/06/2015.

Vui lòng liên hệ Mr. Thế Anh – Phụ trách Nhân sự tại Công ty để nhận chứng chỉ, hoặc liên hệ trực tiếp Viện IFA để biết thông tin chi tiết.

Điện thoại: 08. 668 37 320 hoặc email: nhannt@ifa.edu.vn