Bạn cần hỗ trợ?

Góc nhìn chuyên gia

BÀI HỌC LÃNH ĐẠO: “LÀM BẠN” VỚI NHÂN VIÊN LÀ MỘT SAI LẦM!

BÀI HỌC LÃNH ĐẠO: “LÀM BẠN” VỚI NHÂN VIÊN LÀ MỘT SAI LẦM!

Chris Myers – đồng sáng lập, CEO Hãng cung cấp giải pháp quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ BodeTree – đã có những trải nghiệm “nhớ đời” mới có thể hiểu ra được chân lý ngỡ như rất đơn giản này. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Chris Myers làm việc cho một nhà […]

04 CÁCH GIÚP LÃNH ĐẠO GÂY ẢNH HƯỞNG

“Ảnh hưởng” mang nhiều ý nghĩa đối với từng cá nhân. Với một số người, điều này mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng đối với nhiều người, tạo ảnh hưởng là công việc cần thiết mà người lãnh đạo phải làm hằng ngày. Về mặt lãnh đạo doanh nghiệp, khía cạnh “ảnh hưởng” là việc […]