Bạn cần hỗ trợ?

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp

Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là phương pháp quản lý điều hành của nhiều Doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn khá lỏng lẻo, chủ yếu quản lý theo kiểu gia đình hoặc theo cảm tính. Các Doanh nghiệp quản lý dựa trên sự tin tưởng cá nhân và thiếu những quy chế quản lý, quy trình triển khai công việc và kiểm tra các bộ phận một cách khoa học.

Điều này khiến các lãnh đạo Doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quản lý và kiểm soát doanh nghiệp nếu chỉ dựa vào cảm tính và kinh nghiệm giám sát trực tiếp của bản thân. Nếu không có một hệ thống quản lý chuyên nghiệp và toàn diện, doanh nghiệp khó có thể định hướng và kiểm soát các hoạt động một cách hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và rủi ro trong sản xuất kinh doanh của mình.

Vì vậy, gói dịch vụ tư vấn “Hệ thống quản trị chuyên nghiệp” là giải pháp để giúp các Doanh nghiệp khắc phục triệt để những khó khăn này.

Giải pháp “Hệ thống quản trị chuyên nghiệp” bao gồm các hợp phần sau:

 • Hệ thống các Quy chế, chính sách quản trị của Công ty
 • Cơ cấu tổ chức – chức năng nhiệm vụ của các đơn vị chức năng
 • Hệ thống quản trị tài chính
 • Hệ thống quản trị hoạt động SXKD
 • Hệ thống quản trị nguồn lực
 • Hệ thống quản trị hành chính

Quy trình triển khai gói tư vấn:

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu với Doanh nghiệp

– Tìm hiểu vấn đề và thu thập thông tin
– Lập kế hoạch tư vấn cho Doanh nghiệp
– Thương lượng và thống nhất với Doanh nghiệp
– Lập hợp đồng và các thỏa thuận tư vấn

Bước 2: Chuẩn đoán thực trạng của Doanh Nghiệp

 • Khảo sát thực trạng quản lý của Doanh nghiệp
 • Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý của Doanh nghiệp
 • Đề xuất hoạch định hệ thống quản trị chuyên nghiệp

Bước 3: Xây dựng & áp dụng hệ thống Quản trị

 •  Xây dựng hệ thống tài liệu quản trị Doanh nghiệp
 • Lấy ý kiến hiệu chỉnh hệ thống tài liệu từ các bộ phận
 • Ban hành áp dụng hệ thống quản trị chuyên nghiệp

Bước 4: Hiệu chỉnh & bàn giao hệ thống quản trị

 • Tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các bộ phận
 • Điều chỉnh hệ thống quản trị chuyên nghiệp
 • Đánh giá thực tế áp dụng & đều chỉnh lần cuối
 • Nghiệm thu & bàn giao hệ thống

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Văn phòng tư vấn: 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Hotline: 028 6681 4320 – 0942 99 39 79

Website: https://ifa.edu.vn/