Bạn cần hỗ trợ?

Tập huấn cán bộ nguồn TOT tỉnh Trà Vinh – Dự án CIDA tài trợ

Vào 07/2012, Viện Quản Trị và Tài Chính IFA đã triển khai chương trình đào tạo TOT cho dự án Nâng cao đời sống tỉnh Trà Vinh, dự án được tài trợ bởi tổ chức CIDA của Canada. Chương trình đào tạo được IFA thực hiện trên diện rộng với đối tượng tham dự là các cán bộ nhà nước đến từ các Xã, Huyện trong địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thông qua chương trình này, học viên sẽ có đủ năng lực và phương pháp trong việc trở thành cán bộ huấn luyện nhằm triển khai việc huấn luyện cho những hộ cá thể, tiểu thương, các hộ gia đình nông nghiệp nhằm tuyên truyền kiến thức và phương pháp làm việc nhằm nâng cao đời sống, thoát nghèo và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cũng tiếp cận nguồn vốn chính sách của tỉnh và một số tổ chức tín dụng xã hội khác.

Viện Quản trị và Tài chính IFA là đợn vị đã trãi qua nhiều vòng đánh giá khác nhau trước khi trở thành đơn vị đào tạo chính cho Dự án do CIDA tài trợ. Đây cũng là cơ hội khẳng định vai trò của IFA trong việc hỗ trợ nhiều đối tượng khác nhau trong công tác đào tạo. Với quy trình kiểm soát gay gắt về chất lượng đào tạo của tổ chức CIDA đã giúp cho IFA hoàn thiện quy trình và chất lượng trong mỗi khóa đào tạo mà IFA triển khai.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Văn phòng tư vấn: 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Hotline: 028 6681 4320 – 0942 99 39 79

Website: https://ifa.edu.vn/