Bạn cần hỗ trợ?

[INHOUSE] Thấu Hiểu Bản Thân Để Lãnh Đạo Hiệu Quả – Ts Lê Thẩm Dương

” Thấu hiểu bản thân để lãnh đạo hiệu quả

Lãnh đạo nhuệ khí – hình thành văn hóa với chủ điểm niền tin và trách nhiệm ”

12/05/2017, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có buổi phân tích chuyên sâu về chủ đề Lãnh Đạo cho hơn 50 cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO.

Ông Nguyễn Thế Nhân – Chủ tịch Viện quản trị và tài chính IFA phát biểu khai mạc chuyên đề