Bạn cần hỗ trợ?

Đào tạo

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM (SOFT SKILLS) ĐÃ ĐÀO TẠO:

Qua nhiều thập kỷ, doanh nghiệp giờ đây đã nhận ra sự khác nhau giữa các kỹ năng mềm và các kỹ năng chuyên môn bắt buộc cũng như mối quan hệ tương hỗ của chúng ảnh hưởng đến kết quả công việc của nhân viên. Kỹ năng mềm có lẽ là cách duy nhất xoá bỏ đi sự bất hoà thường thấy trong mỗi doanh nghiệp, nhằm đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất. Có quá nhiều nhà quản lý doanh nghiệp được đào tạo rất tốt về các kỹ năng chuyên môn bắt buộc như định lượng, kỹ năng kỹ thuật, nhưng rất ít trong số đó được đào tạo tốt về quản lý cuộc họp, quản lý khối lượng công việc, giao tiếp, quản lý xung đột, kỹ năng xây dựng nhóm, v...v...

Trong những năm gần đây, kỹ năng mềm là từ thường được dùng để chỉ những kỹ năng và tố chất tồn tại sẵn có trong mỗi cá nhân con người. Nếu được khai phá, bồi dưỡng và đào tạo đúng phương pháp, kỹ năng mềm giúp tăng tính hiệu quả trong giao tiếp công việc, thúc đẩy làm việc theo nhóm ngay bên trong công ty của bạn, cũng như khả năng trình bày ý tưởng, quản lý dự án và con người, giải quyết vấn đề và cải thiện khả năng chăm sóc khách hàng. Kỹ năng mềm cũng bao gồm tư duy chiến lược, quy trình quản lý, ra quyết định, thúc đẩy các bộ phận hỗ trợ trong tổ chức, và xây dựng dựa trên mối quan hệ với khách hàng. Chúng thực sự ngày càng tỏ ra có vai trò quan trọng hơn cho sự thành công của doanh nghiệp. Với những tố chất và khả năng như vậy, kỹ năng mềm đảm bảo tạo ra được một sự cách mạng trọn vẹn trong việc quản lý kinh doanh của Doanh nghiệp.

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA) bảo đảm rằng kỹ năng mềm thực sự đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đưa doanh nghiệp bước lên một tầm cao mới. VIỆN IFA đã hoạt động ở Việt Nam từ năm 2006. Hơn 100 chương trình đào tạo khác nhau đã được triển khai từ đó đến nay với hơn 45.000 học viên tham dự. Không nghi ngờ rằng danh tiếng của VIỆN IFA có được ngày hôm nay là do sự đóng góp nhiều tâm huyết của đội ngũ giảng viên, cũng như những chương trình đào tạo chất lượng, được thiết kế công phu và liên tục được cập nhập đổi mới.

VIỆN IFA giờ đây trở thành một phần và luôn luôn sát cánh cùng sự phát triển, cũng như thành công của các doanh nghiệp