Bạn cần hỗ trợ?

Chương Trình Sinh Hoạt “CLB Lãnh Đạo Tiềm Năng Delta”

Xây dựng tầm nhìn ở tất cả các cấp, phát hiện & bồi dưỡng năng lực là một bước đi vô cùng sáng suốt, chủ động về nguồn lực không phải Doanh Nghiệp nào cũng làm được – Đó là lý do “CLB lãnh đạo tiềm năng Delta” ra đời!

Ngày 09.4.2017, hoạt động sinh hoạt định kỳ của CLB lãnh đạo tiềm năng Delta đã diễn ra trong không vui vẻ, bổ ích tại Hoàng Long Resort, Thạch Thất, Hà Nội. Hơn 100 “lãnh đạo tiềm năng” là các trưởng phó phòng, trưởng bộ phận, ban chỉ huy trên khắp các công trường của Delta tập trung tham gia sinh hoạt CLB định kỳ.

Với chuyên đề: “Phát triển năng lực lãnh đạo”, Câu lạc bộ đã được đón tiếp và nghe nhà diễn giả nổi tiếng, Ts. Lê Thẩm Dương trình bày về “tầm nhìn chiến lược của người lãnh đạo” và các “nguyên tắc phát triển kỹ năng lãnh đạo”.

Chiều cùng ngày, các thành viên CLB cùng tham gia hoạt động team building. Thông qua các trò chơi nhóm có chủ đề “kỹ năng Lãnh đạo”, Ts. Lê Thẩm Dương cùng Giám đốc Viện quản trị và tài chính IFA – Nguyễn Thế Nhân đã đánh giá, phân tích ưu nhược điểm trong kỹ năng quản lý, lãnh đạo của các thành viên tham gia.