HỢP TÁC QUỐC TẾ

HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP CALIFORNIA, DOMINGUEZ HILLS, LOS ANGELES, HOA KỲ


Hợp tác với Trường Đại học California, Dominguez Hills, USA (CSUDH) đưa vào Việt Nam các chương trình đào tạo cao cấp dành cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo tại Việt Nam, kết quả học tập của học viên được gửi trực tiếp sang CSUDH để công nhận kết quả và cấp chứng chỉ. Ngoài ra, học viên có cơ hội được tham gia học tập và chia sẽ cùng những giáo sư, chuyên gia hàng đầu đến từ CSUDH, USA. Ngoài những chương trình đào tạo tại Việt Nam thì thông qua việc hợp tác này, Viện IFA tổ chức chương trình Doanh nhân học tập và tham quan tại CSUDH, hàng năm, Viện IFA tổ chức 5 kỳ học tập tại CSUDH vào các kỳ: March, May, July, September, November.

Chứng nhận hợp tác: