Bạn cần hỗ trợ?

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ MỘT SỐ HỆ THỐNG QUAN TRỌNG TRONG QLVH TÒA NHÀ, CHUNG CƯ

Tên Giảng viên: PHẠM HUY TUẤN 
Khoá đào tạo: 14-31.08.2023

Chuyên đề: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện; hệ thống cấp và thoát nước trong và ngoài tòa nhà; hệ thống điều hòa thông gió; hệ thống thang máy; quản lý vệ sinh, môi trường và cảnh quan trong tòa nhà, chung cư;

Step 1 of 4