Bạn cần hỗ trợ?

QLVH TÒA NHÀ_KIỂM TRA CUỐI KHÓA

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề).

Anh (chị) lựa chọn 1 đáp án đúng nhất trong các đáp án a, b, c hoặc d.

Step 1 of 2