Bạn cần hỗ trợ?

KHÓA HỌC E-LEARNING

PHÁT TRIỂN NĂNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN 4.0
CHIẾN LƯỢC – LÃNH ĐẠO – THAY ĐỔI
Leadership 4.0 Compentencies Development – SLCP

Khóa học với mô hình đào tạo Blended Learning, học viên học trên hệ thống LMS và 2 buổi tương tác trực tiếp cùng giảng viên

Khai giảng

28/11/2023

Địa điểm

E-Leaning

Phí tham dự

3.450.000

Phí ưu đãi

2.415.000

Lịch học

N/A

Giờ học

N/A

KHÓA HỌC E-LEARNING

PHÁT TRIỂN NĂNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN 4.0
CHIẾN LƯỢC – LÃNH ĐẠO – THAY ĐỔI
Leadership 4.0 Compentencies Development – SLCP

Khóa học với mô hình đào tạo Blended Learning, học viên học trên hệ thống LMS và 2 buổi tương tác trực tiếp cùng giảng viên

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (IFA) đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tư vấn và xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp từ các cấp độ nhân viên, New leader, Middle Managers, Senior Managers…Các hoạt hoạt động chúng tôi cung cấp hơn 15 năm hình thành và phát triển:
1. Thiết kế và giảng dạy các khoá đào tạo riêng cho doanh nghiệp (inhouse training).
2. Cung cấp hệ thống đào tạo trực tuyến LMS giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động E-Learning xuyên suốt cho nhân sự
3. Số hoá các nội dung đào tạo mà doanh nghiệp cần đào tạo nội bộ
4. Thiết kế nội dung và quay dựng video giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp theo chuẩn mực phù hợp ngành nghề (Business Media).
5. Đào tạo và chuyển giao giảng viên nội bộ cho doanh nghiệp bao gồm kỹ năng giảng dạy và tài liệu, bài giảng.

Đào tạo trực tuyến

SmartEdu - hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến thế hệ mới do Viện Quản trị và Tài chính (IFA) phát triển. Với kinh nghiệm triển khai e-learning thành công cho các Tập đoàn lớn như CP Group, CJ Việt Nam,… SmartEdu tiên phong nắm bắt và tận dụng công nghệ số, để tạo ra cuộc cách mạng về dạy/học và quản lý, nhằm giúp cho hệ sinh thái doanh nghiệp ở Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với chi phí tối ưu, đồng bộ nhanh chóng, có thể đánh giá hiệu quả ngay tức thì. Đặc biệt là giúp học viên dễ dàng tiếp cận và chủ động hơn trong tiến trình học tập của cá nhân.