Bạn cần hỗ trợ?

IFA_ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Xin chào Quý Anh/ Chị,

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm đến các chương trình của Viện Quản trị và Tài chính.

Anh/Chị vui lòng điền các thông tin sau để Viện Quản trị và Tài chính có thể gửi tặng đến Anh/Chị bộ tài liệu “Bộ từ điển năng lực hành vi”

Trân trọng!