Bạn cần hỗ trợ?

Vương Anh Kiệt

Giảng viên đào tạo

Chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực bất động sản

  • Thạc sỹ Kĩ sư, Đại học California Hoa Kỳ

  • 2001-2004: Thành lập & điều hành hệ thống môi giới bất động sản Century21 tại Việt Nam với 8 văn phòng & trên 270 Nhà Môi Giới hợp tác

  • 1984-2001: Giám đốc các công ty tại Hoa Kỳ: Công ty Môi giới BĐS (Real Estate), Công ty Dịch vụ Tài chính (Mortgage), Công ty Đầu tư (Mua bán BĐS), Dịch Vụ Đào Tạo: Kỹ năng môi giới BĐS

  • 2004 – Hiện tại: Giảng viên các lớp BĐS tại Việt Nam: Trường Đáo Tạo Doanh Chủ, Top Olympia, Đại học Kinh Tế, Đại Học Mở, Đại Học Marketing, Viện Quản trị & Tài chính, Top Education, Doanh nghiệp tư nhân v.v…

  • Tư vấn & đào tạo nhân viên kinh doanh Sàn giao dịch BĐS