Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Đăng Duy Nhất

Giảng viên đào tạo

CEO - Global Elite Consulting Corporation

 • Tốt nghiệp MBA (xuất sắc) Trường London Business School, Anh Quốc

 • Ngoài bằng MBA tốt nghiệp loại xuất sắc, ông đã tham gia nhiều khóa đào tạo giảng dạy và tư vấn đẳng cấp quốc tế.

 • Giám Đốc Điều Hành - Global Elite Consulting Corporation (Công ty Tư Vấn Chiến Lược và Quản Trị Tinh Hoa Toàn Cầu)

 • Chủ tịch CMO Worldwide Việt Nam, Cố Vấn CMO Council APAC (since 2009)

 • Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nhật, TV Ban Cố Vấn/ Chuyên Gia Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam

 • Chức vụ quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Prudential, Dutch Lady-Friesland Foods, URC, Tradewind Asia, Heinz,...

 • Diễn thuyết tại nhiều hội thảo trong và ngoài nước trong các lãnh vực Marketing, Management and Strategy.

 • Cộng tác viên của các tờ báo kinh tế và tạp chí như Thời báo kinh tế Sài Gòn, Nhịp cầu đầu tư, Doanh nhân Sài gòn, Đầu tư,...

 • Giảng viên các chương trình CEO, CMO, CFO, Sales & Marketing Managers, Mini-MBA,...

 • Tư vấn và giảng dạy thành công cho nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam như TMA; TAC-Peritas; Ninenine; AUSP; FLC; CIE; Omni; Unilever; DTS; Saigon CTT; Phung Khang; Rubber Co.; Capri Sonne; First Alliances; KTC; Nguyen Kim; Pacific Pan; Rohto; EBEWE Pharma; REE M&E; Vinagame; AA Corporation; Phu My; TCM; Samsung; TNT; PTSC; Petrolimex; Toyota; TVPharma; Saigon Postel (SPT); Liksin; Merap; Coopmart; Fahasa; CP Group; Pho 24; Vinaphone; Mobifone v.v.

 • Tư vấn chiến lược Marketing và bán hàng

 • Tư vấn kỹ năng lãnh đạo và quản lý