Bạn cần hỗ trợ?

Hà Tuấn Anh

Giảng viên đào tạo

CEO QMS AUSTRALIA.

 • Tiến sĩ Hệ thống, Trường ĐH Swinburne University of Technology, Úc

 • Chuyên gia trưởng Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (International Register of Certified Auditors IRCA - London-England).

 • Kỹ năng giảng dạy (Trung Tâm Đào tạo Quốc Tế ITC - Geneva).

 • Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp cao cấp (George Town University/Hà Nội).

 • 1997 - Present: Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình dương Công ty QMS Melbourne, Australia. Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH QMS Việt Nam

 • 1996 - 1999: Đại diện Trung tâm Phát triển Đầu tư và Ngoại thương (FTDC) Đại diện Australia

 • 1996 - 1998: Đại diện Hiệp hội xử lý thông tin Việt Nam tại Melbourne, Úc - Đại diện Australia

 • Đào tạo quản lý Hệ thống đảm bảo chất lượng

 • Đào tạo, hướng dẫn, đánh giá chứng nhận, điều hành công ty

 • Giảng viên thỉnh giảng các chương trình Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Curtin (Australia), Đại học ACU (USA), ĐH Sunderland.

 • Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý và Tái cấu trúc Doanh nghiệp