Giảng viên

PGS Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Nguyên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Ông nguyên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Nguyên là Tông biên tập tạp chí xây dựng.

Thạc sĩ Ngô Kim Phượng, Giảng viên Fulbright Việt Nam

Bà hiện nay là Giảng viên ĐH Ngân hàng, Đồng giảng viên Chương trình Fulbright, Hòa Kỳ tại Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Thị Phượng, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Bà hiện là Giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM. Bảo vệ luận án Tiến sĩ Tâm lý học xã hội, năm 1992 , tại Trường Đại Học Tổng Hợp Lômônôxốp,Matxcơva, CHLB NGA

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phước, Giảng viên ĐH Kinh tế, CEO Green Star Company.

Ông hiện nay là Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, là Chủ tịch, Kiêm CEO Công ty Green Star Việt Nam.

Thạc sĩ Trương Ngọc Mai Hương, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Samqua Việt Nam

Bà Trương Ngọc Mai Hương là giảng viên cao cấp của Business Edge, thuộc MPDF của tổ chức IFC. Bà có hơn 8 năm công tác giảng dạy cho Viện IFA.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Nghị, GS Đai học Concordia (Canada).

Ông hiện là Chủ tịch, CEO của NDV Project Management Service Co., Canada.

Ông Nguyễn Kiên Trì, CEO – Tổng Giám Đốc các công ty: FutureOne

Ông hiện nay là Giám đốc điều hành của Future One. Chuyên gia tư vấn thương hiệu/Chuyên gia huấn luyện đào tạo tiếp thị kinh doanh/Diễn giả – dẫn chương trình sự kiện doanh nhân

Thầy Trần Đức Tuấn - Chuyên gia huấn luyện và đào tạo đội ngũ

- Hiện là Giám đốc Phát triển của HoanggiaLand. - Là một trong 6 người đạt chứng chỉ PEP (Personal Efficiency Program) Facilitator-Hoa Kỳ tại Việt Nam - Diễn giả chuyên nghiệp tại Việt Nam. - Giảng viên cao cấp Viện IFA.
vien quan tri va tai chinh

icon top