Ông Nguyễn Kiên Trì, CEO – Tổng Giám Đốc các công ty: FutureOne

Ông hiện nay là Giám đốc điều hành của Future One. Chuyên gia tư vấn thương hiệu/Chuyên gia huấn luyện đào tạo tiếp thị kinh doanh/Diễn giả – dẫn chương trình sự kiện doanh nhân

Tiến sĩ Hà Tuấn Anh, Chủ tịch, CEO Công ty QMS Việt Nam thuộc QMS Group Australia

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Swinburne, Úc. Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc khu vực Công ty QMS Australia, Công ty TNHH QMS Việt Nam
vien quan tri va tai chinh

icon top