Bạn cần hỗ trợ?

Diệp Gia Hoàng

Giảng viên đào tạo

Chuyên gia đào tạo và tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp. Chuyên gia huấn luyện Giám đốc sàn giao dịch BĐS, chuyên viên tư vấn BĐS cao cấp.

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Thương mại (2003)

 • Cử nhân Luật học – ĐH Huế (2009)

 • Thạc sĩ Quản trị tài chính – Đại học Benedictine (2012)

 • Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – ĐH Earis (2016)

 • Viện Phó Viện Quản lý kinh doanh quốc tế (IBM)
  - Phụ trách các dự án Phát triển Short Courses.
  - Trực tiếp xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn và các hoạt động tư vấn doanh nghiệp.

 • Thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng Giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

 • Tổng Giám đốc Gia An Group;

 • Nguyên Tổng Giám Đốc Head Office hệ thống Công ty XNK Nông sản Tapioca Group

 • Nguyên Tổng Giám đốc Rong Viet Group

 • Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Công ty BĐS Saigon Center Real

 • Giảng viên trường ĐH UBIS (Thụy sỹ) ĐH Saint Petersburg State (Nga) và nhiều trường doanh nhân, viện đào tạo trong và ngoài nước về các mảng: Lãnh đạo và quản lý, tài chính và đầu tư, hệ thống quản trị doanh nghiệp và nhân sự, bất động sản

 • Công ty XNK Nông sản TAPIOCA (2005 – 2017)
  - Giám đốc kinh doanh (2/2005 – 12/2005);
  - Giám đốc kinh doanh Kiêm Giám đốc Tài chính – Kế toán (12/2005 – 08/2006);
  - Giám đốc kinh doanh Kiêm Giám đốc Tài chính – Kế toán và Hành chính Nhân sự (08/2006 – 01/2007);
  - Phó Tổng giám (01/2007 – 3/2010);
  - Tổng Giám đốc (03/2010 – 02/2017).

 • Giảng viên trường ĐH UBIS (Thụy sỹ) ĐH Saint Petersburg State (Nga) và nhiều trường doanh nhân, viện đào tạo trong và ngoài nước về các mảng: Lãnh đạo và quản lý, tài chính và đầu tư, hệ thống quản trị doanh nghiệp và nhân sự, bất động sản

 • Giảng dạy các chuyên đề cho 1 số khóa CEO, CFO, Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung; BSC - KPI tại các tập đoàn như: tập đoàn Viettel, tập đoàn VNPT, tập đoàn ThaCo – Trường Hải, tập đoàn CP, tập đoàn CJ, Ngân hàng VietcomBank, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng VietinBank, Nhiệt điện Bà rịa; Khatoco, PTSC, Các hội doanh nghiệp, VCCI các tỉnh…

 • Viện QL Kinh Doanh Quốc Tế (IBM) - Giảng dạy các chuyên đề cho chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

 • Viện Quản Trị và Tài Chính (IFA) - Giảng dạy các chuyên đề về tài chính và đầu tư, Quản trị nhân sự cho 1 số khóa CEO, CFO

 • Trường Doanh nhân PTI, PACE - Giảng dạy các chuyên đề cho 1 số khóa CEO, CFO

 • Trung tâm đào tạo doanh nhân PMT (Đà nẵng) - Giảng dạy các chuyên đề cho 1 số khóa CEO, CFO

 • Huấn luyện Giám đốc sàn giao dịch BĐS, chuyên viên tư vấn BĐS cao cấp, môi giới BĐS, đầu tư BĐS cho nhiều công ty BĐS

 • Tư vấn về xây dựng Hệ thống quản trị, Hệ thống BSC & KPI

 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp

 • Tài chính, kế toán

 • Nhân sự

 • Bất động sản