Thông báo: GS Thomas J. Norman giảng dạy ngày 06/06/2015.

        

 

  GS.THOMAS J. NORMAN

   HỌC THUẬT

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD, USA

 • Cử nhân Kinh tế ngành nghiên cứu Kinh tế và xã hội, Tốt nghiệp hạng Ưu năm 1992

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINNESOTA, USA

 • Tiến sĩ Kinh tế ngành Quản lý nguồn nhân lực.
 • Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản lý nguồn nhân lực.

  

 MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG VÀ SỰ VINH DANH

 • Center for International Business Education and Research (CIBER) Globalization Award, 2010
 • Sony Electronics Award for Innovative Teaching with Technology, 2010
 • Best Student Paper Award, Western Decision Sciences Institute, 2009
 • CSU - Dominguez Hills, RSCAAP Sally Casanova Research Grant, Summer, 2008
 • CSU - Dominguez Hills, Center for Teaching Award for Use of Technology in Teaching, 2007
 • University of Minnesota’s Human Resource Research Institute Research Grant, 2007

HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

Cơ sở và thông điệp: 

Ngày nay, công tác nhân sự trong các doanh nghiệp đã được chú trọng.Tuy nhiên, nhìn vào thực tiễn công tác quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa & nhỏ khiến những chuyên gia không khỏi lo ngại do sự thay đôi liên tục thay đổi: công tác hoạch định  và phát triển nguồn nhân lực gần như không có.

Nhưng trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nếu không có họach định và phát triển nguồn nhân lực thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Hoạch định và phát triển nhân sự” với mục tiêu cung cấp những kiến thức, phương pháp và kỹ năg nền tảng trong viêc hoạch định và phát triển nhân sự của doanh nghiệp.

Khóa học này được thiết kế dành cho các cán bộ quản lý muốn tham gia vào quá trình xác định và hoạch định chiến lược và thi hành kế hoạch của tổ chức. Chỉ phát triển chiến lược thôi thì chưa đủ, hoạch định là một phần không thể thiếu và phải là một phần quan trọng trong vai trò của cán bộ nhân sự.

Mục tiêu và kết quả đạt được:

Chương trình đào tạo “Hoạch định và phát triển nhân sự” nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm hoạch định chiến lược và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp, giới chủ doanh nghiệp
 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp (Giám đốc PR, Marketing, Giám đốc nhân sự, Giám đốc Hành Chính, các trưởng phòng/ ban chức năng…
 • Những người muốn học hỏi thêm kiến thức 
 • Lãnh đạo và cán bộ quản lý của doanh nghiệp

 • Các Giám đốc – TP nhân sự, chuyên viên, nhân viên nhân sự tại các doanh nghiệp

Phương pháp dạy và học:

Chương trình được đào tạo đặc biệt với phương pháp huấn luyện tại chỗ. Học viên áp dụng thực hành ngay các nội dung học tập gắn với công việc. Tính ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn là tiêu chí hàng đầu của chương trình đào tạo này.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hoạch định chiến lược Nhân sự. Từ chiến lược kinh doanh đến chiến lược nhân sự

Định biên nhân sự. Kế hoạch nhân lực năm, kế hoạch luân chuyển, phát triển, tuyển dụng mới, đào tạo bồi dưỡng.

Tính toán chi phí nhân sự, chi phí nghỉ việc, cơ chế giao khoán về định biên nhân sự.

 • Đào tạo nhân sự.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo - TNA
 • Xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo năm
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo

Phát triển giảng viên nội bộ

 • Phát triển nhân sự. Lược đồ kế nhiệm, kỹ thuật đánh giá tiềm năng phát triển, lộ trình công danh.

Xây dựng và giao kế hoạch phát triển cho đơn vị và cá nhân gắn với mục tiêu con người trong KPI theo BSC của DN

vien quan tri va tai chinh

icon top