Tham quan thực tế tại doanh nghiệp - Hoạt động ngoại khóa của Khóa học Giám Đốc Điều Hành CEO tại Viện IFA Biên Hòa

Các chuyến tham quan thực tế tại Doanh nghiệp là hoạt động thường niên của Chương trình Giám Đốc Điều Hành - CEO Chuyên nghiệp được tổ chức tại TP Biên Hòa nhằm giúp các anh chị học viên có được những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp sau khi đã được học những kiến thức lý thuyết trong chương trình. Thông qua hoạt động này, các anh chị học viên sẽ có được cái nhìn đầy đủ và thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như có cơ hội để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm quản lý thực tế giữa các đơn vị với nhau.

Các công ty các anh chị học viên đến tham quan thực tế trong chương trình CEO Chuyên nghiệp vừa rồi bao gồm:
- Công ty cổ phần SX&TM Thuận Phong
- Công ty TNHH Gỗ Việt Âu Mỹ
- Công ty cổ phần Sơn An Hà Tĩnh
- Công ty TNHH Chiếc Lá Xanh
- Công ty TNHH SXTMDV Thiên Lộc Phát

Trong suốt nhiều giờ đồng hồ tham quan, các anh chị học viên đã có được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công tác quản lý sản xuất, vận hành kinh doanh tại các doanh nghiệp, được gặp gỡ với các ban lãnh đạo tại các doanh nghiệp, được nghe chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình quản lý điều hành tại các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thành công.

Chuyến tham quan đã để lại những ấn tượng khó quên và giúp các anh chị học viên có được nhiều trải nghiệm bổ ích về mô hình kinh doanh sản xuất trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Chuyến tham quan đã đạt được những kết quả tốt đẹp và tạo được nhiều động lực để các anh chị cố gắng hết sức mình trong công việc và trong học tập để đưa đơn vị mình được thành công.

Viện Quản Trị và Tài Chính IFA

vien quan tri va tai chinh

icon top