Phân tích báo cáo Tài chính - Phân tích và Lựa chọn phương án đầu tư - CEO 37

Ngày 11-12/06/2022, IFA hoàn thành chuyên đề " Phân tích báo cáo tài chính - Lựa chọn phương án đầu tư" dành cho học viên Giám đốc điều hành CEO khóa 37

Nội dung:
- Hiểu rõ các bảng báo cáo mà nhà quản trị Doanh nghiệp cần quan tâm.
- Đọc hiểu các dạng báo cáo, Phân tích Tài chính trong Doanh nghiệp nói chung và các tình hình Tài chính trong lĩnh vực kinh doanh
- Không riêng các nhà quản trị mà có các nhà Đầu tư có nhu cầu tìm hiểu kĩnh vực mới cũng cần quan tâm BCTC
- Cuối cùng của Khoá hướng dẫn để đưa ra Quyết định trong tương lai (như phát triển, lưu động dòng tiền, bảo hoà vốn...)
Thông qua nội dung cần truyền đạt do Thầy TS Đoàn Đức Minh - chuyên gia trong Quản trị Tài chính đã chia sẻ trong chuyên đề qua
 TS. Đoàn Đức Minh (chuyên gia Tài chính)

vien quan tri va tai chinh

icon top