LỄ BẾ GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CEO KHÓA 37

Chuyên đề cuối dành cho Giám đốc điều hành - CEO khóa 37 "Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong lãnh đạo" kết thúc 7 tuần, qua 7 chuyên đề cùng hơn 20 AC học viên

** Nhìn lại hình ảnh khóa cuối dành cho CEO

 

 

vien quan tri va tai chinh

icon top