Khóa: Tư duy đột phá trong Lãnh đạo_Prof.Charles Wilson tại CP Group

Ngày nay, với sự cạnh tranh khóc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, thì mọi hoạt động sản xuất knh doanh đều có yếu tố tương đồng trong cách thức vận hành và quy trình tổ chức, sự khác biệt chỉ đến khi mỗi lãnh đạo Doanh nghiệp có suy nghĩ khác biệt hay có tư duy đột phá trong vai trò quản lý và lãnh đạo của mình nhằm mang đến cho hoạt động của doanh nghiệp sự riêng biệt và duy nhất. Có như thế, sự phát triển của doanh nghiệp mới thật sự bền vững và an toàn. Giống như câu nói của Steve Jobs "Trong kinh doanh, sự khác biệt giữa tốt và trung bình là rất lớn, đó là một giá trị gấp đôi. Giống như việc bạn đến New York và bắt được 1 chiếc taxi với tài xế giỏi, thông thạo đường đi và bạn tiết kiệm được 30% thời gian so với 1 tài xế taxi trung bình. Trong kinh doanh, sự khác biệt là gấp đôi, trong ngành công nghệ phần mềm đó là gấp 25 lần".

Khóa học "Tư duy đột phá trong lãnh đạo" do Viện IFA tổ chức tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam với mục tiêu mang đến cho các Cấp lãnh đạo/cấp quản lý của CP group sự khác biệt hơn cả gấp đôi. Khóa học dưới sự hướng dẫn giảng dạy của Giáo sư Charles Wilson, đến từ Trường ĐH california, USA và Trợ giảng là Thạc sĩ Peter Bach, Giảng viên Viện IFA.

Học viên cùng nhau tranh luận các tình huống trong tư duy với vai trò là nhà lãnh đạo. Câu hỏi đặt ra là "Làm thế nào để tạo sự khác biệt trong quản lý?"

Một số hình ảnh đẹp khác của khóa học:

vien quan tri va tai chinh

icon top