Khóa "Quản trị nhân sự - Tư duy hiện đại". GS.Norman

Ngày 21/12/2013, Với sự tin tưởng và thâm tình giữa trường California State University, Domingez Hills đã đề cử giáo sư trực tiếp tham gia giảng dạy tại Viện IFA, Giáo sư Thomas James Norman, cựu học sinh Harvard với nghiên cứu chuyên sâu bộ môn Human Resources of Management, cố vấn cấp cao cho nhiều tập đoàn lớn của Silicon Procter & Gamble, Soft Center Duluth, Sonny,... và tham gia nghị sỹ quốc hội Hoa Kỳ. Hiện Ông là phó hiệu trưởng trường Quản trị Kinh doanh và Chính sách công, và cố vấn trực tiếp cho hiệu trưởng Dominguez Hill. Giải quyết những mô hình nhân lực, đi từ kiến thức hàn lâm tới thực tế mô hình quan trị nhân lực của nhiều công ty Silicon như Soft Center Duluth, Apple, Procter & Gamble, Samsung và tới mô hình nhân sự của các anh chị tham gia lớp học.

Không chỉ với kiến thức hấp dẫn cùng trợ lý giảng dạy phiên dịch, đã giải thích rõ những cách tiếp cận mới về tư duy, phương pháp và kỹ năng quản lý con người mà còn Giáo sư trở thành một cố vấn đầy tin cậy các anh chị giám đốc, trợ lý, nhà quản trị của Việt Nam.

Thông qua buổi tọa đàm đầy sự sáng tạo và triết lý chuyên môn sâu sắc, Giao sư cùng lớp học thảo luận sao nổi về những vấn đề quản lý nhân sự tại Việt Nam, giải quyết những "căn bệnh trầm kha" về nhân sự, giải quyết về sự chảy máu chất xám, sự tuột dốc của nhân tài và nhiều vấn đề nổi cộm khác.

Kết thúc khóa học, mỗi học viên đều có những trăn trở riêng của mình về nhân sự tại công ty và hiểu được cách để giải quyết những vấn đề đang tồn động. Có học viên đã trực tiếp gửi email cho Giáo sư để cảm ơn về buổi học mà Giáo sư mang đến với cộng đồng doanh nhân Việt Nam, đoạn email nguyên bản được mô tả dưới thể hiện sự thành công của khóa học do Viện Quản trị và Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ học thuật từ trường DH California, Dominguez Hills, USA:

"Hey professor ,

I am the CEO class students in IFA Ho Chi Minh City , Vietnam . I am very pleased to attend the professor's course , so I thank you for your lecture professor , and I think it applies to the CEO of my job , I am very sorry for the short duration not fully understand all the knowledge that was imparted professor , I hope that next time will be to see and learn many useful things from the professor .

I also hope to bring professors impart this knowledge to CEOs around the world that the country is still poor and backward country like us , so they can enrich their own business and are also enriched for their country , in order to make the peoples of this world have a prosperous life and happiness .

Professorship happy and successful at work .

vien quan tri va tai chinh

icon top