[INHOUSE] KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ LÀM CHỦ CUỘC HỌP - Công ty DATTECH

Trong một Doanh nghiệp để thông báo hay tiến hành các dự án mới thì cần phải thông báo không chỉ thông qua văn bản mà cũng cần có người thông tin lại vấn đề cần truyền đạt. Và để thuyết trình hiệu quả, người thuyết trình cần nắm rõ các kỹ năng như thể hiện bản thân, giọng điệu, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp cho đối tượng lắng nghe... Đặt biệt chú trọng đến thời gian trong lúc thuyết trình, đây là điều kiện tiên quyết tránh lãng phí thời gian trong các cuộc hợp thường hay diễn ra.

Một chuyên đề cho tất cả Doanh nghiệp, Công ty Kỹ thuật Đạt (DATTECH) đã lựa chọn đào tạo cho chính nhân viên vào ngày 15,16,17,18/02/2022 " Kỹ năng thuyết trình và Làm chủ cuộc họp" qua hình thức Online, Do giảng viên TS. Lê Đỗ Duy Ân phụ trách giảng dạy.
Hoạt động và thực hành bài tập trong khóa học
vien quan tri va tai chinh

icon top