[INHOUSE] KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG VÀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH - Công ty DATTECH

Chương trình đào tạo riêng cho Doanh nghiệp, Kỹ năng mềm cần có để hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh. Trong đó Kỹ năng thương lượng và Đàm phán là công việc hằng ngày không chỉ trong cuộc sống, với xã hội và Công việc. Người nhân viên giỏi là người biết thương lượng và đám phán với đôi tác để "Đạt" được yêu cầu thỏa thuận giá cả hợp lý cho doanh nghiệp và Khách hàng nói riêng.


Theo khuôn khổ các nội dung đào tạo cho Công ty Kỹ thuật Đạt (DATTECH), Viện Quản trị và Tài chính trân trọng cùng giảng viên Thầy TS. Đoàn Đức Minh cùng tham gia chia sẻ trong chuyên đề " Kỹ năng thương lượng và Đàm phán trong kinh doanh" trong 2 ngày 19,20/02/2022

Giảng viên TS. Đoàn Đức Minh 

vien quan tri va tai chinh

icon top