Giám đốc điều hành CEO K35 và Giám đốc kinh doanh CCO K15

Ngày 19 và 20/09/2020

Quản trị Marketing và thương hiệu cho lãnh đạo - Th.s Hoàng Văn Hòa

Ngày 26 và 27/09/2020

Phân tích báo cáo Tài chính, Phân tích và lựa chọn phương án đầu tư - Th.s Đoàn Đức Minh

Ngày 03 và 04/10/2020

Kỹ năng lãnh đạo giao việc và Ủy thác công việc - TS. Lê Tấn Phước

Ngày 10 và 11/10/2020

Nghiên cứu thị trường và Xây dựng chiến lược kinh doanh - Th.s Đoàn Đức Minh

Ngày 17 và 18/10/2020

Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo - Th.s Trần Thanh Hải

Ngày 24 và 25/10/2020

Pháp luật trong kinh doanh - Th.s LS. Lê Minh Nhựt

Ngày 31/10 và 01/11/2020

Kỹ năng bán hàng và Xây dựng hệ thống kênh phân phối - Th.s Trương Ngọc Mai Hương

Ngày 14 và 15/11/2020, Bế giảng khóa

Kỹ năng thuyết trình và Đàm phán trong kinh doanh - TS. Lê Đỗ Duy Ân

            Chúc mừng tất cả học viên của IFA hoàn thành khóa học, Viện Quản trị và Tài chính hy vọng từ những chia sẻ của đội ngũ giảng viên IFA giúp ích Anh/Chị có những thay đổi mới và ứng dụng hiệu quả cho doanh nghiệp mình

vien quan tri va tai chinh

icon top