Doanh nhân du học Khóa 5, Tháng 03/2015 "The Leadership and Executive Development in US" tại Los Angeles.

Tiếp nối sự thành công của các khóa học "The Leadership and Executive Development in US" tại Los Angeles. Vào ngày 20/3/2015, đoàn doanh nhân khóa 5, cũng do chính Viện trưởng Viện Quản trị và Tài chính dẫn đầu bắt đầu hành trình học tập và tham quan tại New York - Washington D.C - Las Vegas - Los Angeles.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên của đoàn tại New York và Washington D.C:

Bắt đầu đặt chân đến Trường Đại học Công lập California, Dominguez Hills để trả nghiệm những buổi học với các Giáo sư của Trường, các Chuyên gia là CEO của những Tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ.

vien quan tri va tai chinh

icon top