[ĐÀO TẠO INHOUSE] Khóa học Kỹ năng Huấn luyện - tạo động lực và tư duy hệ thống ngày 13, 14.08.2018

Khóa học Kỹ năng huấn luyện, tạo động lực và tư duy hệ thống tại Cần Thơ, được Thầy Lê Đỗ Duy Ân giảng dạy đã tạo nên những dấn ấn không thể phai nhòa trong lòng mỗi học viên. Giờ đây, mỗi học viên sẽ có cho mình những động lực, những cách tiếp cận công việc một cách khoa học và hiệu quả nhất, đóng góp cho sự phát triển bền vững của công ty. (Viện IFA - 13,14.08.2018).

sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018sd2 can tho 2018

vien quan tri va tai chinh

icon top