[ĐÀO TẠO INHOUSE] - Khóa học Kỹ năng Huấn luyện - kèm cặp nhân viên (Coaching on Job) tại CP Seed

Doanh nghiệp có thể tăng 21% hiệu quả & năng suất khi có lãnh đạo tiến hành coaching trong làm việc (Bersin & Associates).

Mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm, coaching vẫn kịp chứng minh vai trò thiết yếu của mình trong nỗ lực phát huy các tố chất tiềm năng, củng cố sức mạnh đội nhóm và tăng cường chất lượng cho hàng ngũ nhân sự.

Nhân sự chính là ông Thần Tài của doanh nghiệp. Nay có coaching, ông ấy đang đầy ắp cơ hội để trở nên phương phi và rạng rỡ hơn nhiều. Khoá học COACHING ON JOB được diễn ra ngày 10-11/07/2018 tại Công ty C.P SEEDS Việt Nam.

coaching on jobcoaching on job 1coaching on job 2coaching on job 3coaching on job 4coaching on job 5coaching on job

vien quan tri va tai chinh

icon top