[ĐÀO TẠO INHOUSE] Khóa đào tạo SD3 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CAO CẤP cho CP GROUP

Với sự giảng dạy tâm huyết của Thầy Nguyễn Chí Bình và Thầy Lê Duy Quang, mang đến lớp học những cải tiến mới trong kỹ năng lãnh đạo và sáng tạo trong từng chuyên mục. Song cùng với sự nhiệt huyết, năng nổ của Anh/Chị Tập đoàn CP Group đã góp phần thành công cho khóa học

Cùng nhìn lại thành quả của khóa học trong các ngày qua

Ngày 10/11/2020, chuyên đề ''Tư duy chiến lược dành cho lãnh đạo'' - Thầy Nguyễn Chí Bình

Giảng viên Nguyễn Chí Bình trong giờ hoạt động nhóm

Hình ảnh các nhóm làm bài tập

Ngày 11/11/2020, chuyên đề "Kỹ năng lãnh đạo cho nhà Quản lý cao cấp'' - Thầy Lê Duy Quang

Giiarng viên Lê Duy Quang phụ trách giảng dạy chuyên đề

Ngày 12/11/2020, chuyên đề ''Quản trị sự thay đổi dành cho Quản lý cấp cao'' - Thầy Nguyễn Chí Bình

Gặp lại Thầy Nguyễn Chí Bình trong chuyên đề Quản trị sự thay đổi

Bế giảng Chương trình đạo tạo

vien quan tri va tai chinh

icon top