[ĐÀO TẠO INHOUSE] Khóa đào tạo SD1 dành cho Quản lý (CP Group)

Viện IFA tiếp tục đồng hành cùng anh chị cán bộ quản lý cấp trung của Tập Đoàn C.P Group Việt Nam. Chương trình đào tạo SD1 tại Hải Dương. 23.08.2019

SD1 Hai Duong 23082019SD1 Hai Duong 23082019SD1 Hai Duong 23082019SD1 Hai Duong 23082019SD1 Hai Duong 23082019SD1 Hai Duong 23082019

vien quan tri va tai chinh

icon top