[ĐÀO TẠO INHOUSE] Khóa đào tạo Ngiệp vụ Văn Thư Lưu trữ (BIDV) Khóa 2

Viện IFA triển khai khóa đào tạo Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ dành cho CB-CNV Ngân hàng BIDV Việt Nam. 04.11.2019. 

Nghiep vu van thuong luu truNghiep vu van thuong luu truNghiep vu van thuong luu truNghiep vu van thuong luu truNghiep vu van thuong luu truNghiep vu van thuong luu tru

vien quan tri va tai chinh

icon top