[ĐÀO TẠO INHOUSE] Khóa đào tạo Nâng cao năng lực Quản lý Cấp trung - MMM tại Dược Hậu Giang (DHG)

Khóa học Nâng cao Năng lực Quản lý dành cho Đội ngũ Quản lý Cấp trung diễn ra tại Dược Hậu Giang. Với 4 ngày học, kết hợp giữa kiến thức thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm, giảng viên và học viên đã có những ngày học nhiều kiến thức, ý nghĩa và niềm vui. Những kỹ niệm đọng lại trong suốt khóa học được thể hiện qua những tấm ảnh xinh đẹp và lung linh. 28.10.2018

Quan ly cap trung mmmQuan ly cap trung mmmQuan ly cap trung mmmQuan ly cap trung mmmQuan ly cap trung mmmQuan ly cap trung mmm

vien quan tri va tai chinh

icon top