[ĐÀO TẠO INHOUSE] Khóa đào tạo Hoạch định Chiến lược và Quản lý sự thay đổi trong chương trình đào tạo SD3 (CP Group)

Viện IFA tổ chức khóa đào tạo Hoạch định chiến lươc và quản trị sự thay đổi trong khuôn khổ chương trình đào tạo SD3 dành cho Quản lý cấp cao CP Group. 27.08.2019

Quan tri Chien luoc SD3 Bien HoaQuan tri Chien luoc SD3 Bien HoaQuan tri Chien luoc SD3 Bien HoaQuan tri Chien luoc SD3 Bien HoaQuan tri Chien luoc SD3 Bien HoaQuan tri Chien luoc SD3 Bien HoaQuan tri Chien luoc SD3 Bien Hoa

vien quan tri va tai chinh

icon top