Chuyên đề - Thấu hiểu bản thân để lãnh đạo hiệu quả - TS Lê Thẩm Dương

Thấu hiểu bản thân để lãnh đạo hiệu quả
Lãnh đạo nhuệ khí - hình thành văn hóa với chủ điểm niền tin và trách nhiệm
---
12/05/2017, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có buổi phân tích chuyên sâu về chủ đề Lãnh Đạo cho hơn 50 cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi RICO.
---
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Nhâ - Chủ tịch Viện Quản Trị & Tài Chính IFA
#ifa
#vienquantrivataichinh
#lethamduong

ông Nguyễn Thế Nhân - Chủ tịch Viện quản trị và tài chính IFA phát biểu khai mạc chuyên đề thầy Lê Thẩm Dương

Ông Nguyễn Thế Nhân - Chủ tịch Viện quản trị và tài chính IFA phát biểu khai mạc chuyên đề

vien quan tri va tai chinh

icon top