Chuyên đề Tâm lý quản lý nhân viên - Kỹ năng giao việc, Ủy thác công việc hiêu quả - CEO K37

Bộ máy Doanh nghiệp để quản trị tốt con người thì cần hiểu rõ Tâm lý của từng cá nhân trong Công ty, bộ phận trong Doanh nghiệp. Nhận biết đúng tính cách của từng nhân viên giúp cho các nhà Quản trị biết phân công và giao công việc phù hợp và đảm ảo công việc hoàn thành đúng kỳ vọng.Đến với chuyên đề Khóa "Tâm lý quản ký nhân viên - Kỹ năng giao việc và Ủy thác công việc" cùng gặp chuyên gia Cô Trương Ngọc Mai Hương hướng dẫn các công cụ phân tích, đánh giá con người qua các dạng tính cách và được hướng dẫn để dẫn dắt nhân viên phát huy đúng sở trường của cá nhân.


*** Xem lại hình ảnh khóa học vừa qua.
 


  


 

 

vien quan tri va tai chinh

icon top