Chuyên đề Soạn thảo văn bản và Lưu trữ văn thư hành chính"

Chuyên đề đầu tiên khai giảng cho khóa" Quản trị hành chính nhán sự chuyên nghiệp" Khóa 07 vào ngày 25 tháng 06 năm 2022

Tại văn phòng Viện Quản trị và Tài chính với nội dung "Soạn Thảo văn bản và Lưu trữ văn thư hành chính nhân sự" 

*** Điểm qua một số hình ảnh ghi nhận tại khóa học

vien quan tri va tai chinh

icon top