Chuyên đề Luật lao động và Chế độ đãi ngộ dành cho Quản trị HCNS

Tuần mới cùng AC Hành chính nhân sự, cập nhập kiến thức mới về Luật Pháp dành cho người lao động và những chính sách đãi ngộ ưu tiên cho người lao động mà AC đã và đang làm trong lĩnh vực luôn phải cập những Điều khoản và thông tin mới dành cho công việc.

Thông qua nội dung 4 buổi hỗ trợ cho AC vừa tổng quát lại Luật dành cho người lao động tin gọn và cập nhập những thông tin mới trong ngành nghề.
Cùng xem lại một số hình ảnh từ khóa học vừa qua

vien quan tri va tai chinh

icon top