Chuyên đề Đọc vị khách hàng để bán hàng thành công - TS. Diệp Gia Hoàng

Người bán hàng giỏi là người nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, biết cách đặt câu hỏi một cách tế nhị khiến khách hang cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Không đồng nghĩa người bán hàng giỏi là người thường xuyên biết cách đặt câu hỏi cho khách hàng.

Mà còn khiến khách hàng chưa có nhu cầu trở thành khách hàng tiềm năng, điều này bắt buộc người bán hàng cần phải biết làm rõ nhu cầu và khai thác hiệu quả hơn. Vì vậy, khi tư vấn cho khách hàng, bạn cần quan tâm đến các dấu hiệu hành vi, ngôn ngữ cơ thể, qua cử chỉ tay, chân, ánh mắt, dáng đứng, tông giọng khi nói, ... đây là cách quan sát để biết khách hàng phản ánh về nhu cầu của họ.

Mang thông điệp này truyền tải, san sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp Việt Nam, Viện Quản trị và Tài chính tổ chức chương trình đào tạo để chia sẻ những kỹ năng thuyết phục khách hàng qua “Đọc vị Khách hàng để bán hàng thành công” vào ngày 02/04/2021.

Dẫn dắt chuyên đề do giảng viên TS. Diệp Gia Hoàng phụ trách giảng dạy.

Sự góp mặt của hơn 50 doanh nghiệp tại Cần Thơ

 

vien quan tri va tai chinh

icon top