Tin tức sự kiện

Giám đốc điều hành CEO K38 - Pháp Luật trong kinh doanh

Ngày 27,28/08/2022, Viện Quản trị và Tài chính khai giảng chuyên đề "Pháp Luật trong kinh doanh" dành cho Giám đốc điều hành Khóa 38

Giám đốc điều hành CEO K38 - Quản trị nguồn nhân lực

Ngày 20/08/2022, Viện Quản trị và Tài chính mang đến chuyên đề "Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo" thông qua khóa Giám Đốc Điều Hành Khóa 38

Giám đốc điều hành CEO K38 - Kỹ năng Thuyết trình, thương lượng và Đàm phán trong kinh doanh

nGÀY 06,07/08/2022, Viện Quản trị và Tài chính mang đến chuyên đề "Kỹ năng thuyết trình, Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh" dành cho Giám đốc điều hành CEO K38

Giám đốc điều hành CEO K38

Ngày 30/07/2022, Viện Quản trị Tài chính cùng hợp mặt các Doanh nghiệp trong khóa đào tạo "Giám đốc điều hành" Khóa 38

[INHOUSE] Nâng cao chất lượng dịch vụ Doanh Nghiệp

Ngày 18 tháng 07 năm 2022, Viện Quản trị và Tài chính cùng Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ gặp nhau trong khóa đào tạo "Nâng cao chất lượng dịch vụ trong Doanh nghiệp"

[INHOUSE] Bán Hàng thực chiến và Chăm sóc khách hàng - Công ty South Star Oil

Ngày 16,17 tháng 07 năm 2022, Viện Quản trị và Tài chính cùng Công ty South Star Oil cùng hợp tác đào tạo chương trình "Bán hàng thực chiến và Chăm sóc khách hàng" dành cho các cấp

Bế giảng khóa Quản trị Hành chính nhân sự K07

Ngày 23,24 tháng 07 năm 2022, Viện Quản trị Tài chính bế giảng "Quản trị hành chính nhân sự" với chuyên đề: Nghiệp vụ Lễ Tân - Kỹ năng tạo động lực làm việc tại Văn phòng Cần Thơ

Chuyên đề Luật lao động và Chế độ đãi ngộ dành cho Quản trị HCNS

Ngày 16,17 tháng 07 năm 2022, Chuyên đề "Luật lao động và Chế độ đãi ngộ dành cho Hành chính nhân sự" dành cho Quản trị Hành chính nhân sự 

Chuyên đề Quản Trị Nhân sự - Kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng cho hành chính nhân sự - HCNS K7

Ngày 09 tháng 07 năm 2022, chuyên đề Quản Trị Nhân sự - Kỹ năng phỏng vấn, tuyển dụng cho hành chính nhân sự

Chuyên đề Soạn thảo văn bản và Lưu trữ văn thư hành chính"

Ngày 25,26 tháng 06 năm 2022, IFA đào tạo chuyên đề "Soạn Thảo văn bản và Lưu trữ văn thư hành chính nhân sự" dành cho Quản Lý Hành chính nhân sự 

LỄ BẾ GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CEO KHÓA 37

Ngày 25,26 tháng 06 năm 2022, IFA chuyên đề CEO "Kỹ năng thương lượng và đàm phán dành cho lãnh đạo". Và, bế giảng khóa Giám đốc điều hành - CEO K37

Phân tích báo cáo Tài chính - Phân tích và Lựa chọn phương án đầu tư - CEO 37

Ngày 11-12/06/2022,Chuyên đề "Phân tích báo cáo tài chính - Lựa chọn phương án đầu tư" do Giảng viên TS. Đoàn Đức Minh phụ trách giảng day khóa CEO 37

vien quan tri va tai chinh

icon top