Hình Ảnh

Lễ vinh danh và trao chứng chỉ CEO, CPO, CFO 2012

Lễ vinh danh và trao chứng chỉ CEO, CPO, CFO 2012

CEO, MiniMBA, CPO, CFO_Le vinh danh va trao chung chi_2012

CEO, MiniMBA, CPO, CFO_Le vinh danh va trao chung chi_2012

CEO, MiniMBA, CPO, CFO_Le vinh danh va trao chung chi_2012

CEO, MiniMBA, CPO, CFO_Le vinh danh va trao chung chi_2012

CEO, MiniMBA, CPO, CFO_Le vinh danh va trao chung chi_2012

CEO, MiniMBA, CPO, CFO_Le vinh danh va trao chung chi_2012

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top