Hình Ảnh

Hội thảo:

Hội thảo: "Năng lực lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam trong thế giới phẳng" do Prof.Chriss Street (ĐH California) chia sẻ

Hội thảo: "Năng lực lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam trong  thế giới phẳng" do Prof.Chriss Street (ĐH California) chia sẻ

Hội thảo: "Năng lực lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam trong  thế giới phẳng" do Prof.Chriss Street (ĐH California) chia sẻ

Hội thảo: "Năng lực lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam trong  thế giới phẳng" do Prof.Chriss Street (ĐH California) chia sẻ

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top